Trepleie

Profesjonell trepleie i Bergen

Trepleie innebærer stell av både små og store trær, formede og viltvoksende. Å starte med ung trepleie er viktig for at det senere skal bli lettere å beskjære treet til ønsket form og man unngår større såroverflater senere i treets liv.

Trepleie eller «treecare» er anvendelse av «arboricultural»-metoder som beskjæring, trimming, tynning og felling. Riktig beskjæring utført i rett tid er utvilsomt noe av det beste vi kan gjøre for å sikre en velutviklet krone og en god kronestruktur. Trær som følges opp med en målrettet og konsekvent beskjæringsstrategi for kronebygging fra de er unge, koster mindre i fremtidig vedlikehold. Sannsynligheten for alvorlige brekkasjer vil da være minimal.

Ufagmessig beskjæring er kostbart å korrigere og det vil ta lang tid å gjenopprette en stabil og robust kronearkitektur topping. Vi driver ikke med topping av trær! Dette fordi topping skader treet og sårflaten kan bli inngang for råte. Faglig sett anbefales heller kronereduksjon dersom dette lar seg gjøre.