Sikring av trær

Sikring av trær i Bergen

I forbindelse med utbygging vil vekstmiljøet endres. Utbygging medfører inngrep i naturen, så som vegetasjonsrydding eller utgraving og oppfylling i vegetasjonsområder. Inngrepene kan medføre endringer i vannbalansen og markslitasje. Har du ønske om å ta vare på et eller flere av trærne i det aktuelle området, skal du vite at vi har god kunnskap om hvordan man kan bevare enkelttrær gjennom anleggsperioden.

Sikring eller avstivning benyttes for vedlikehold og bevaring av gamle trær. Dette forebygger og reduserer faren for svikt i sunne men svakt strukturerte trær. Verdien av å bevare treets liv estetisk og sikkert, vurderes før man avgjør om treet skal sikres eller bør felles.