Om oss

Vi bry oss om miljøet og elsker trær!

Sigurd Sondre Huvestad startet som selvstendig næringsdrivende. I januar 2014 ble selskapet omdannet til AS med Sigurd Sondre Huvestad som eneaksjonær.

Sigurd Sondre Huvestad er for pioner å regne i bransjen. Han har tråkket opp stien for trepleiere i Norge. Han har også lang erfaring som anerkjent foreleser

Høsten 2017 kjøpte Anleggsgartnermester Wikholm AS alle aksjene. I forbindelse med oppkjøpet uttaler Stein Wikholm blant annet: «Vi har kjøpt en sunn og god bedrift med flinke fagfolk og en stabil kundemasse.»

Anders Garnes er daglig leder både hos Anleggsgartnermester Wikholm AS og Sigurd Sondres Trepleie AS. Den daglige driften av selskapet organiseres av administrativ leder Malcolm Horn. Han har med seg dyktige trepleiere med høy yrkesstolthet.

Stein Wikholm sier videre: «I takt med fortetningen kommer trær til å bli viktigere og viktigere for utemiljøet fremover, samtidig som trepleie i større og større grad kommer til å bli profesjonalisert. Dette gjelder alt fra valg av treslag og plasseringen av trærne i nye byggeprosjekt til sikring og beskjæring av eksisterende trær.»

Vi skal være ledende innen vårt fagfelt når det gjelder bærekraft, faglig stolthet, HMS og personlig trivsel. Vår bedrift skal være en foretrukket samarbeidspartner.